Ota yhteyttä

PALVELUT

Yritysjärjestelyt

Ota yhteyttä

Yritysjärjestelyiden toimeksiannot liittyvät yleensä erilaisiin yrityksen muutostilanteisiin. Usein kyse on tilanteista, jossa tarvitaan sekä taloudellista että oikeudellista erityisosaamista.

Yritysjärjestelyistä vastaa Nexiassa tiimi, jonka jäsenillä on vuosien kokemus erilaisista yritysjärjestelyihin liittyvistä osa-alueista. Yritysjärjestelyt voivat pitää sisällään hyvin erilaisia kokonaisuuksia. Tällaisia voivat olla esimerkiksi arvonmääritykset, Due Diligence –tarkastukset, sukupolvenvaihdokset, sulautumiset, jakautumiset sekä liiketoimintakaupat. Voit tutustua näihin tarkemmin klikkaamalla vasemmalta eri osa-alueita.

Yritysjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä yhteyshenkilö on Christer Antson, Partner, KHT.

Lue asiakkaidemme kokemuksia meistä!

Referenssimme
Christer Antson
KHT, Partner
Puh. +358 400 604 928 
Email. christer.antson@nexia.fi
Ota yhteyttä

Yrityskaupat

Osana Nexia Internationalin yritysjärjestelyryhmää, meillä on yritysjärjestelyissä käytössämme paikalliset kontaktit ympäri Eurooppaa ja tarvittaessa myös muualle maailmaan.

Arvonmääritys

Arvonmääritystä tarvitaan usein yrityskaupoissa tai esimerkiksi sukupolvenvaihdoksessa. Arvonmääritystä tarvitaan harkittaessa yrityksen myyntiä tai ostoa. Tämän lisäksi arvonmäärityksellä voi olla merkitystä yritysjärjestelyjen toteutuksessa. Arvonmäärityksiä voidaan tehdä eri tavoilla, riippuen esimerkiksi arvonmäärityksen halutuista tavoitteista sekä yrityksen toimintaympäristöstä.

Käytämme arvonmäärityksissämme yleisesti hyväksyttyjä arvonmääritysmenetelmiä. Kokeneet asiantuntijamme valitsevat laskentamenetelmän aina tapauskohtaisesti niin, että sen katsotaan kuvaavan yrityksen arvoa mahdollisimman hyvin.

Teemme vuosittain lukuisia yritysten arvonmäärityksiä liittyen järjestelyihin, kuten osakevaihdot, osakkeiden lunastukset, omien osakkeiden hankinta ja yrityksen myynti Suomeen tai ulkomaille.

Yritysjärjestely

Erilaisilla yritysjärjestelyillä (sulautuminen, jakautuminen, osakevaihto, liiketoimintasiirto, osakkeiden tai liiketoiminnan myynti) yhtiö tai sen liiketoiminnot on mahdollista järjestää liiketoiminnallisesti sekä verotuksellisesti optimaaliseen muotoon. Usein yritysjärjestelyt toimivat myös esitoimena esimerkiksi sukupolvenvaihdokselle tai avainhenkilöiden sitouttamiselle. Autamme asiakkaitamme kokonaiskuvan hahmottamisessa, vaihtoehtoisten menettelytapojen kartoittamisessa ja verotuksellisten näkökohtien ja sudenkuoppien huomioimisessa.

Sukupolvenvaihdos

Yrityksen vaihtaessa omistaa ennakointi ja kokonaiskuvan hahmottaminen yrityksen, omistajien ja toiminnan jatkajien tilanteesta on merkittävässä roolissa. Sukupolvenvaihdoshuojennuksien soveltamisella ja omistajanvaihdosta ennakoivilla toimilla voidaan saada aikaan merkittäviä verosäästöjä.
Yhteystiedot
Tietosuoja
Nexia Oy is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.
OTA YHTEYTTÄ

    SEURAA MEITÄ