Ota yhteyttä

PALVELUT

Veropalvelut

Ota yhteyttä

Verotus on merkittävä osa yrityksen taloutta ja toimintaa. Verotus on nykyaikana ajankohtaista ja tärkeää. Verotus on myös alati muuttuvaa. Tämän takia yrityksellä on hyvä olla asiantuntija, joka osaa neuvoa yritystä optimaalisesti verotuksellisissa asioissa. Huolellisen suunnittelun avulla voidaan ennakoida ja välttää myös mahdolliset veroriskit.

Osallistumme yrityksen ja sen omistajien verotukselliseen suunnitteluun. Verotuksen asiantuntemus on tärkeää sekä yrityksen päivittäisessä liiketoiminnassa että yrityksen toiminnan käännekohdissa. Verotuksellisia asioita on hyvä miettiä ennakoivasti, hyvissä ajoin esimerkiksi yrityksen muutostilanteessa.

Tarjoamamme veropalvelut on eritelty luokittain vasemmalla. Sieltä löydät lisää tietoa ja esimerkkejä tarjoamistamme veropalveluista. Kaikki toimeksiannot suoritetaan kuitenkin aina joustavasti asiakkaan tarpeiden mukaan.

Veropalveluihin liittyvissä kysymyksissä yhteyshenkilö on Kare Kotiranta, Partner, KHT.

Lue asiakkaidemme kokemuksia meistä!

Referenssimme
Kare Kotiranta
KHT, veroasiantuntija, Partner
Puh. +358 40 5322 072 
Email. kare.kotiranta@nexia.fi
Ota yhteyttä

Yritysverotus

Tarjoamme asiakkaillemme kattavasti erilaisia, aina asiakkaan tarpeisiin räätälöityjä veropalveluita.

Yleisiä ovat Verohallinnolta pyydettävät ennakkoratkaisut, oikaisuvaatimukset, avustaminen Verotarkastuksessa, tappioiden poikkeuslupahakemukset sekä yleinen konsultointi asiakasta askarruttavissa, usein tuloverotukseen tai arvonlisäveroon liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme myös henkilöverotukseen liittyviä palveluita (esimerkkinä varojenjoen verosuunnittelu yrittäjän näkökulmasta, perintö- ja lahjaverotus).

Verotuksellisten ongelmien ilmaantuessa, kannatta kääntyä asiantuntijan puoleen mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, jolloin päästään usein parhaaseen lopputulokseen.

Arvonlisäverotus

Arvonlisäverotukseen liittyy monia asioita, jotka voivat olla haastavia yrityksen toiminnassa. Arvonlisäverotukseen liittyvien oikeiden toimintatapojen tunteminen on yrityksen liiketoiminnan kannalta välttämätöntä. Yhdessä asiakkaan kanssa kartoitamme arvonlisäveron käsittelyn haasteelliset seikat ja solmukohdat juuri asiakkaan omassa liiketoiminnassa. Autamme löytämään oikeat menettelytavat ja näin varmistamme asiakkaalle turvallisen toimintatavan jatkossa.

Kohdennetut kirjanpidon tarkastukset

Suoritamme arvonlisäveroon liittyviä, kohdennettuja kirjanpidon tarkastuksia. Tällöin kartoitamme asiakkaan liiketoimintaa ja arvonlisäveron käsittelyä kirjanpidossa. Näin voidaan varmistua kirjanpidon oikeellisuudesta arvonlisäveron osalta. Erityisen hyödyllisiä tällaiset tarkastukset ovat toimialoilla, joilla arvonlisäveron käsittely on poikkeuksellista. Tällaisia aloja ovat esimerkiksi rakennusala, jolla on käytössä käännetty arvonlisäverovelvollisuus. Myös kansainvälisesti toimivien yritysten arvonlisäverotus nostattaa usein kysymyksiä.

Henkilöverotus

Autamme myös yksityishenkilöitä verotukseen liittyvissä asioissa. Henkilöverotus sisältää monia erityisalueita, kuten luovutusvoitot, arvopaperikaupat ja henkilöverotuksesta tehtävät verovähennykset. Meiltä löydät esimerkiksi tuloveroilmoituksen tarkastamispalvelun.

Avustamme myös henkilökohtaiseen tuloverotukseen liittyvässä verovalitusmenettelyssä.

Yritysjärjestelyt

Erilaisilla yritysjärjestelyillä (sulautuminen, jakautuminen, osakevaihto, liiketoimintasiirto, osakkeiden tai liiketoiminnan myynti) yhtiö tai sen liiketoiminnot on mahdollista järjestää liiketoiminnallisesti sekä verotuksellisesti optimaaliseen muotoon. Usein yritysjärjestelyt toimivat myös esitoimena esimerkiksi sukupolvenvaihdokselle tai avainhenkilöiden sitouttamiselle. Autamme asiakkaitamme kokonaiskuvan hahmottamisessa, vaihtoehtoisten menettelytapojen kartoittamisessa ja verotuksellisten näkökohtien ja sudenkuoppien huomioimisessa.

Sukupolvenvaihdokset

Yrityksen vaihtaessa omistaa ennakointi ja kokonaiskuvan hahmottaminen yrityksen, omistajien ja toiminnan jatkajien tilanteesta on merkittävässä roolissa. Sukupolvenvaihdoshuojennuksien soveltamisella ja omistajanvaihdosta ennakoivilla toimilla voidaan saada aikaan merkittäviä verosäästöjä.
Yhteystiedot
Tietosuoja
Nexia Oy is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.
OTA YHTEYTTÄ

    SEURAA MEITÄ