Ota yhteyttä

PALVELUT

Tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut

Ota yhteyttä

Tilintarkastus on lakisääteistä toimintaa, joka suoritetaan yrityksessä vuosittain. Sen keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että yrityksen tekemä tilinpäätös ja itsestään antama taloudellinen informaatio antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastuksessa tarkastamme myös yrityksen hallintoa, arvioimme yritystoimintaan liittyviä riskejä sekä yrityksen sisäistä valvontaa.

Nexian vahvuutena on osakkaiden ja muiden auktorisoitujen tilintarkastajien konkreettinen osallistuminen tilintarkastustyöhön. Asiantuntevat tilintarkastajamme osallistuvat itse suurilta osin tilintarkastusprosessiin, jolloin voidaan varmistua asiantuntevasta ja pätevästä työstä. Perehdymme myös asiakkaan liiketoimintaan aina tapauskohtaisesti ja pyrimme tuntemaan asiakkaan toiminnan aidosti. Näin pystymme tuomaan lisäarvoa myös asiakkaalle. 

Palvelemme mielellämme kaikkia yrityksiä ja otamme vastaan tällä hetkellä myös uusia asiakkaita. Asiakkainamme on yrityksiä pienistä suuriin. Asiakkainamme meillä on myös lukuisia säätiöitä ja yhdistyksiä.

Tilintarkastukseen liittyvissä kysymyksissä yhteyshenkilö on Jukka Havaste, Partner, KHT.

Lue asiakkaidemme kokemuksia meistä!

Referenssimme
Jukka Havaste
KHT, Partner
Puh. +358 50 5935 314 
Email. jukka.havaste@nexia.fi
Ota yhteyttä

Lakisääteinen tilintarkastus

Käytännössä useimmiten tilintarkastus on lain velvoittamaa yrityksille. Laki velvoittaa tietyn suuruusluokan ylittävät yritykset suorittamaan tilintarkastuksen. Tilintarkastuksen keskeisenä tehtävänä on varmistaa, että yrityksen tekemä tilinpäätös ja itsestään antama taloudellinen informaatio antaa oikean ja riittävän kuvan yhtiön toiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Tilintarkastus tuottaa kuitenkin myös asiakkaalle itselleen merkittäviä hyötyjä.

Tilintarkastuksessa muodostamme käsityksen tilintarkastuksen kannalta relevantista sisäisestä valvonnasta pystyäksemme suunnittelemaan olosuhteisiin nähden asianmukaiset tilintarkastustoimenpiteet, mikä myös hyödyntää yhtiötä kehittämään sen omaa sisäistä valvontaa. Tilintarkastuksessa saatetaan myös tehdä havaintoja joita huomioimalla voidaan parantaa yrityksen toimintatapoja tulevaisuudessa.

Tilintarkastus varmentaa myös kuvaa yhtiön toiminnasta ja taloudellista asemasta eri tilinpäätöstietojen käyttäjille, kuten esimerkiksi rahoittajille.

Erityistilintarkastus

Erityistilintarkastuksiin erikoistuneella tiimillämme on vuosien kokemus konkursseihin ja yrityssaneerauksiin liittyvistä tarkastuksista.

Tarkastusohjelmamme avulla varmistamme erityistilintarkastusten korkean laadun sekä tehokkaan työskentelytavan. Tarkastusten painopistealueet ja laajuus sovitaan asiakkaan kanssa tapauskohtaisesti. Tällöin tarkastus palvelee toimeksiantajan tarpeita mahdollisimman hyvin.

Asiantuntijalausunnot

Annamme erilaisia asiantuntijalausuntoja asiakkaan tarpeen mukaan. Yleisimpiä näistä ovat esimerkiksi lausunnot Business Finland kustannustilitysten tarkastamisesta, Opetus- ja Kulttuuriministeriönmyöntämien avustusten raportoinnista sekä STEA-tilitysten tarkastamisesta.

Teemme myös lausuntoja esim. yritysten hakeutuessa saneerausmenettelyyn.
Yhteystiedot
Tietosuoja
Nexia Oy is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.
OTA YHTEYTTÄ

    SEURAA MEITÄ