Kontakta oss

TJÄNSTER

Skattetjänster

Kontakta oss

Beskattningen är en viktig del av företagets ekonomi och verksamhet. Idag är beskattningen aktuell och viktig. Beskattningen förändras också ständigt. Därför är det bra om företaget har en expert som kan ge företaget optimal rådgivning i frågor som gäller beskattning. Med hjälp av omsorgsfull planering kan man också förutse och undvika möjliga skatterisker.

Vi deltar i företagets och ägarnas skatteplanering. Expertis inom beskattning är viktig både i företagets dagliga verksamhet och vid vändpunkter i företaget. Det är bra att fundera på skatterelaterade frågor med framförhållning, i god tid före till exempel förändringssituationer.

De skattetjänster vi tillhandahåller har specificerats i kategorier till vänster. Där hittar du mer information och exempel på våra skattetjänster. Alla uppdrag genomförs dock alltid flexibelt efter kundens behov.

Kare Kotiranta, Partner, CGR är kontaktperson i frågor som gäller skattetjänster.

Läs mer om våra kunders erfarenheter av oss!

Våra referenser
Kare Kotiranta
KHT, veroasiantuntija, Partner
Puh. +358 40 5322 072 
Email. kare.kotiranta@nexia.fi
Kontakta oss

Företagsbeskattning

Vi erbjuder våra kunder ett heltäckande utbud av olika skattetjänster, som alltid är skräddarsydda efter kundens behov.

Vanliga tjänster är förhandsavgöranden som begärs av Skatteförvaltningen, rättelseyrkanden, assistans vid skatterevision, ansökan om dispensförfarande för förluster samt allmän konsultation i frågor som bekymrar kunden, ofta med anknytning till inkomstbeskattning eller mervärdesskatt. Vi tillhandahåller också tjänster i anslutning till personbeskattning (till exempel skatteplanering med anknytning till utbetalning av medel ur företagarens synvinkel samt arvs- och gåvobeskattning).

Om det uppstår problem med beskattningen, lönar det sig att vända sig till en expert i ett så tidigt skede som möjligt. Då uppnås ofta bästa möjliga slutresultat.

Momsbeskattning

Momsbeskattningen är förknippad med många faktorer som kan vara krävande i företagets verksamhet. Kunskap om de korrekta förfarandena i anslutning till momsbeskattningen är av största vikt med tanke på företagets affärsverksamhet. Tillsammans med kunden kartlägger vi utmaningarna och knutpunkterna med anknytning till momshanteringen i den specifika kundens affärsverksamhet. Vi hjälper kunden att hitta rätt förfaranden och säkerställer därigenom ett tryggt verksamhetssätt för kunden i framtiden.

Riktade bokföringsrevisioner

Vi utför riktade bokföringsrevisioner med anknytning till mervärdesskatt. Vid revisionerna kartlägger vi kundens affärsverksamhet och hanteringen av mervärdesskatten i bokföringen. På så sätt kan bokföringens riktighet säkerställas i fråga om mervärdesskatten. Dessa revisioner är särskilt nyttiga i branscher där mervärdesskatten hanteras på ett exceptionellt sätt. Sådana branscher är till exempel byggbranschen, där omvänd momsskyldighet tillämpas. Också momsbeskattningen i företag med internationell verksamhet ger ofta upphov till frågor.

Personbeskattning

Vi hjälper också privatpersoner i beskattningsfrågor. Personbeskattningen omfattar många specialområden såsom överlåtelsevinster, värdepappershandel och skatteavdrag i personbeskattningen. Hos oss hittar du till exempel en tjänst för granskning av skattedeklarationen.

Vi hjälper också till med beskattningsbesvärsförfarandet i anslutning till den personliga inkomstbeskattningen.

Företagsarrangemang

Med hjälp av olika företagsarrangemang (fusion, delning, aktiebyte, verksamhetsöverlåtelse, försäljning av aktier eller affärsverksamhet) kan ett företag eller dess affärsfunktioner organiseras i en form som är optimal med tanke på både affärsverksamheten och beskattningen. . Ofta fungerar företagsarrangemangen också som en förberedande åtgärd för till exempel en generationsväxling eller för att engagera nyckelpersoner. Vi hjälper kunden att få en helhetsbild, kartlägga alternativa förfaranden samt beakta skatterelaterade perspektiv och fallgropar.

Generationsväxlingar

När ett företag byter ägare har framförhållning och skapande av en helhetsbild av situationen för företaget, ägarna och dem som fortsätter att driva verksamheten en viktig roll. Genom att tillämpa skattelättnader vid generationsväxlingar och vidta förberedande åtgärder vid ägarbyten kan man åstadkomma betydande skattebesparingar.
Kontakta oss
Dataskydd
Nexia Oy is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.
KONTAKTA OSS

    FÖLJ OSS