Kontakta oss

Tjänster

Revisions- och övriga verifieringstjänster

Kontakta oss

Revision är lagstadgad verksamhet som företaget ska genomföra varje år. Revisionens viktigaste uppgift är att säkerställa att företagets bokslut och den ekonomiska information som företaget lämnar om sig själv ger en riktig och tillräcklig bild av företagets verksamhet och ekonomiska ställning. I samband med revisionen granskar vi även företagets förvaltning, bedömer risker som förknippas med företagsverksamheten samt granskar företagets interna kontroll.

Nexias styrka är att delägare och andra auktoriserade revisorer deltar konkret i revisionsarbetet. Våra sakkunniga revisorer deltar själva i stor utsträckning i revisionsprocessen så att ett sakkunnigt och kompetent arbete kan garanteras. Vi sätter oss alltid in i kundens affärsverksamhet från fall till fall och eftersträvar en genuin kännedom om kundens verksamhet. På detta sätt kan vi också tillföra ett mervärde för kunden.

Vi betjänar gärna alla företag och för närvarande tar vi också emot nya kunder. Våra kunder består av små och stora företag. Vi har också många stiftelser och föreningar som kunder.

Jukka Havaste, Partner, CGR är kontaktperson i frågor som gäller revision.

Läs mer om våra kunders erfarenheter av oss!

Våra referenser
Jukka Havaste
KHT, Partner
Puh. +358 50 5935 314 
Email. jukka.havaste@nexia.fi
Kontakta oss

Lagstadgad revision

I praktiken har företagen oftast en lagstadgad skyldighet att låta utföra en revision. Lagen förpliktar företag som överskrider en viss storleksklass att låta utföra en revision. Revisionens viktigaste uppgift är att säkerställa att företagets bokslut och den ekonomiska information som företaget lämnar om sig själv ger en riktig och tillräcklig bild av företagets verksamhet och ekonomiska ställning. En revision ger emellertid också upphov till avsevärda fördelar för kunden själv.

Vid en revision bildar vi oss en uppfattning om den del av företagets interna kontroll som är relevant för revisionen för att kunna planera ändamålsenliga revisionsåtgärder med tanke på situationen. Detta motiverar också företaget att utveckla sin interna kontroll. I samband med revisionen kan vi också göra observationer som kan förbättra företagets verksamhet i framtiden om de beaktas.

En revision verifierar också bilden av företagets verksamhet och ekonomiska ställning för olika aktörer som använder bokslutsuppgifterna, till exempel finansiärer.

Särskild granskning

Vårt team som är specialiserat på särskilda granskningar har många års erfarenhet av granskningar med anknytning till konkurser och företagssaneringar.

Med hjälp av vårt granskningsprogram säkerställer vi särskilda granskningar av hög kvalitet och ett effektivt arbetssätt. Granskningarnas prioriterade områden och omfattning avtalas med kunden från fall till fall. Då svarar granskningen så bra som möjligt på uppdragsgivarens behov.

Expertutlåtanden

Vi ger olika slags expertutlåtanden efter kundens behov. De vanligaste är till exempel utlåtanden om revision av Business Finlands kostnadsredovisningar, rapportering av understöd beviljade av Undervisnings- och kulturministeriet samt revision av STEA-redovisningar.

Vi ger också utlåtanden till exempel när företag ansöker om saneringsförfarande.
Kontakta oss
Dataskydd
Nexia Oy is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.
KONTAKTA OSS

    FÖLJ OSS