Kontakta oss

Tjänster

Företagsarrangemang

Kontakta oss

Uppdrag som gäller företagsarrangemang har i allmänhet anknytning till olika förändringssituationer i företaget. Det är ofta fråga om situationer där det behövs både ekonomisk och juridisk specialkompetens.

Hos Nexia sköts företagsarrangemangen av ett team där medlemmarna har många års erfarenhet av olika delområden med anknytning till företagsarrangemang. Företagsarrangemang kan bestå av mycket olika helheter. De kan inkludera till exempel värdebestämningar, Due Diligence-granskningar, generationsväxlingar, fusioner, delningar och företagsförvärv. Du kan läsa mer om dessa genom att klicka på de olika delområdena till vänster.

Christer Antson, Partner, CGR är kontaktperson i frågor som gäller företagsarrangemang.

Läs mer om våra kunders erfarenheter av oss!

Våra referenser
Christer Antson
KHT, toimitusjohtaja, Partner
Puh. +358 400 604 928 
Email. christer.antson@nexia.fi
Kontakta oss

Företagsförvärv

Som en del av Nexia Internationals grupp för företagsarrangemang har vi i samband med företagsarrangemang tillgång till lokala kontakter i hela Europa och vid behov också i övriga världen.

Värdebestämning

Värdebestämning behövs ofta i samband med företagsförvärv eller till exempel generationsväxlingar. Värdebestämning behövs också när man överväger att sälja eller köpa ett företag. Dessutom kan värdebestämning ha betydelse vid genomförandet av företagsarrangemang. Värdebestämningar kan göras på olika sätt, beroende på till exempel målen som eftersträvas med värdebestämningen och företagets verksamhetsmiljö.

Vid värdebestämningar tillämpar vi allmänt godkända värdebestämningsmetoder. Våra erfarna experter väljer alltid beräkningsmetod från fall till fall på ett sådant sätt att den kan anses beskriva företagets värde så bra som möjligt.

Vi gör varje år åtskilliga värdebestämningar av företag i anslutning till arrangemang såsom aktiebyten, aktieinlösningar, förvärv av egna aktier och företagsförsäljning i Finland eller utomlands.

Yritysjärjestely

Med hjälp av olika företagsarrangemang (fusion, delning, aktiebyte, verksamhetsöverlåtelse, försäljning av aktier eller affärsverksamhet) kan ett företag eller dess affärsfunktioner organiseras i en form som är optimal med tanke på både affärsverksamheten och beskattningen. Ofta fungerar företagsarrangemangen också som en förberedande åtgärd för till exempel en generationsväxling eller för att engagera nyckelpersoner. Vi hjälper kunden att få en helhetsbild, kartlägga alternativa förfaranden samt beakta skatterelaterade perspektiv och fallgropar.

Generationsväxling

När ett företag byter ägare har framförhållning och skapande av en helhetsbild av situationen för företaget, ägarna och dem som fortsätter att driva verksamheten en viktig roll. Genom att tillämpa skattelättnader vid generationsväxlingar och vidta förberedande åtgärder vid ägarbyten kan man åstadkomma betydande skattebesparingar.
Kontakta oss
Dataskydd
Nexia Oy is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.
KONTAKTA OSS

    FÖLJ OSS