Kontakta oss

FÖRETAGET

Mycket mer än revision!

Kontakta oss

Värdebestämningar, generationsväxlingar, beskattning, företagsförvärv och -arrangemang

Nexia Oy är ett revisionssamfund som har varit verksamt i Finland i över 20 år och ägs av auktoriserade revisorer. Vi är en del av det internationella nätverket Nexia International, det åttonde största revisions- och expertnätverket i världen med verksamhet i nästan 130 länder och cirka 35 000 anställda. Som en del av Nexia Internationals grupp för företagsarrangemang har vi i samband med företagsarrangemang tillgång till lokala kontakter i hela Europa och vid behov också i övriga världen. Till Nexias kärnkompetens hör förutom revision även värdebestämningar, generationsväxlingar, beskattning, företagsförvärv och -arrangemang.

Vi gör varje år åtskilliga värdebestämningar av företag i anslutning till arrangemang såsom aktiebyten, aktieinlösningar, förvärv av egna aktier och företagsförsäljning i Finland eller utomlands. Under det senaste året har vi till exempel deltagit i åtskilliga s.k. DD-granskningar, inom både ekonomi och beskattning. Vi har också genomfört och assisterat vid företagsförsäljningar och -förvärv samt övriga företagsarrangemang såsom fusioner, delningar och generationsväxlingar.

Kontakta våra experter: Har ni behov av en sakkunnig revisor, behöver ni hjälp med beskattningsrelaterade beslut eller planerar ni företagsförvärv? Våra auktoriserade revisorer och experter på skattetjänster är redo att betjäna dig inom ramarna för dina tidtabeller, med fokus på kundbetjäning och genom att slutföra arbetet på bästa möjliga sätt.

Nexias värden: Kundorientering, engagemang, expertis, humor och mänsklighet.

Ska vi samarbeta?
Kontakta våra experter
Har ni behov av en sakkunnig revisor, behöver ni hjälp med beskattningsrelaterade beslut eller planerar ni företagsförvärv?

Våra auktoriserade revisorer och experter på skattetjänster är redo att betjäna dig inom ramarna för dina tidtabeller, med fokus på kundbetjäning och genom att slutföra arbetet på bästa möjliga sätt.
Kontakta oss
E-postadresserna är i formatet fornamn.efternamn@nexia.fi

Revisions- och övriga verifieringstjänster: Jukka Havaste
Skattetjänster: Viivi Ahomäki, Kare Kotiranta, Satu Savolainen
Företagsarrangemang och övriga transaktionstjänster: Christer Antson, Juhana Kalpio
Värdebestämningar: Christer Antson, Jan-Cristian Bäckman, Juhani Loukusa
Experttjänster, bevisning och utlåtanden: Kare Kotiranta, Juhani Loukusa
Referenser
Läs mer
Kontakta oss
Dataskydd
Nexia Oy is a member firm of the “Nexia International” network. Nexia International Limited does not deliver services in its own name or otherwise. Nexia International Limited and the member firms of the Nexia International network (including those members which trade under a name which includes the word NEXIA) are not part of a worldwide partnership. Nexia International Limited does not accept any responsibility for the commission of any act, or omission to act by, or the liabilities of, any of its members. Each member firm within the Nexia International network is a separate legal entity.
KONTAKTA OSS

    FÖLJ OSS